Sociala media & Kommunikation

Sociala medier är ett samlingsnamn på kanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom text, bild, ljud och film. I motsats till traditionella medier så genereras innehållet av dig som användare eller besökare av webbplatsen. 
Exempel på sådana marknadskanaler är internetforum, bloggar, wiki, poddradio/podcasts, artikelkommentarer samt de som kanske flest tänker på; Community och nätverkstjänster som t ex Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Youtube, Google+, LinkedIn och Pinterest. 
Inom sociala media måste även marknadsföring på google via google adwords räknas in. Detta har gått från en nischad tillvaro, till att bli den största enskilda aktören idag både ekonomiskt och hur mycket som omsätts, dels hur många som nås per tidsintervall.

Kontakt